Past Presidents & Past Secretaries

Honorable Past Presidents
Year Name
1947-48 Shri Girishandra S. Desai
1948-52 Shri Dhamanmal M. Asarpota
1952-53 Shri Kalyanbhai L. Sheth
1953-56 Shri Nandubhai K. Patel
1956-60 Shri Manibhai M. Patel
1960-62 Shri Kantilal M. Kantawala
1962-64 Shri Shantilal M. Mehta
1964-65 Shri Fulchand M. Patwa
1965-66 Shri Girishchandra S. Desai
1966-68 Shri Jayantibhai P. Vora
1968-69 Shri Shivprasad K. Gadhvi
1969-70 Shri R. C. Sonpal
1970-71 Shri Jayendra M. Patel
1971-72 Shri Shantilal C. Rangwala
1972-73 Shri Pramodrai A. Rawal
1973-75 Shri Chunibhai C. Patel
1975-76 Shri Laxmichand D. Asarpota
1976-78 Shri Kishor K. Sanghani
1978-79 Shri Bharatbhai L. Panchal
1979-83 Shri Navnitbhai C. Patel
1983-84 Shri Premshanker P. Pandya
1984-85 Shri Nalinkant M. Oza
1985-86 Shri Nandkishor B. Parikh
1986-87 Shri Hasmukh C. Patel
1987-88 Shri Arvind P. Shah
1988-89 Shri Balmukund C. Doshi
1989-90 Shri Ramesh M. Shah
1990-91 Shri Shashikant A. Shah
1991-92 Shri Pravinchandra S. Shah
1992-93 Shri Bhagvandas K. Desai
1993-94 Shri Rajendra R. Shah
1994-95 Shri Arvind P. Shah
1995-97 Shri Vijay N. Shah
1997-98 Shri Ajay S. Shah
1998-99 Shri Navnit Thakershy
1999-01 Shri J. P. Desai
2001-01 Shri Anand Tatu
2001-02 Shri N. K. Patel
2002-04 Shri Navnit Thakershy
2004-06 Shri N. K. Patel
2006-07 Shri Chirag M. Patel
2007-08 Shri Bharat K. Patel
2008-09 Shri Bharat R. Modi
2009-11 Shri Prashant Shah
2011-13 Shri Bharat R. Modi
2013-15 Shri Anand J. Tatu
2015-17 Shri Nitesh J. Shah
2017-19 Shri Bhargav H. Desai
2019-21 Shri K. C. Patel
Honorable Past Secretories
Year Name
1947-50 Shri Natvarlal N. Raval
1950-51 Shri Raman T. Kazi
1951-53 Shri Amritlal V. Shah
1953-56 Shri Fulchandbhai M. Patwa
1956-58 Shri Natvarlal M. Raval
1958-60 Shri Shantilal M. Mehta
1960-62 Shri Jayantilal P. Vora
1962-64 Shri Shivprasad K. Gadhvi
1964-65 Shri R. C. Sonpal
1965-66 Shri Pramodrai A. Rawal
1966-68 Shri Shantilal C. Rangwala
1968-69 Shri Jayendra M. Patel
1969-71 Shri Kishor K. Sanghvi
1971-73 Shri Bharatbhai L. Panchal
1973-75 Shri D. S. Gandhi
1975-79 Shri Hasmukh C. Patel
1979-80 Shri Jitendra I. Shah
1980-84 Shri Nandkishor B. Parikh
1984-86 Shri Mahendra S. Thakkar
1986-87 Shri Balmukund C. Doshi
1987-88 Shri Harkant G. Vachharajani
1988-89 Shri Shashikant A. Shah
1989-90 Shri Bhagwandas K. Desai
1990-91 Shri Sudhir C. Broker
1991-92 Shri Navnit Thakershy
1992-93 Shri Vijay N. Shah
1993-94 Shri Ajay S. Shah
1994-95 Shri Kantilal N. Tailor
1995-97 Shri Chaitanya M. Rawal
1997-98 Shri Bharat R. Modi
1998-00 Shri Anand Tatu
2000-01 Shri G.I. Patel
2001-01 Shri Paras Rangwala
2001-02 Shri Bharat K. Patel
2002-04 Shri Chirag M. Patel
2004-06 Shri Prashant J. Shah
2006-07 Shri Nitesh J. Shah
2007-08 Shri Vatsal S. Patel
2008-10 Shri Mukesh N. Majeethia
2010-11 Shri Bakul N. Desai
2012-14 Shri Dilip S. Patel
2014-16 Shri K. C. Patel
2016-18 Shri Haresh Parikh
2018-20 Shri Kamlesh Modi
2020-21 Shri Apoorva Thakershy