Past Presidents & Past Secretaries

 

 

Honorable Past Presidents
Honorable Past Secretories
Year Name Year Name
1947-48 Shri Girishandra S. Desai 1947-50 Shri Natvarlal N. Raval
1948-52 Shri Dhamanmal M. Asarpota 1950-51 Shri Raman T. Kazi
1952-53 Shri Kalyanbhai L. Sheth 1951-53 Shri Amritlal V. Shah
1953-56 Shri Nandubhai K. Patel 1953-56 Shri Fulchandbhai M. Patwa
1956-60 Shri Manibhai M. Patel 1956-58 Shri Natvarlal M. Raval
1960-62 Shri Kantilal M. Kantawala 1958-60 Shri Shantilal M. Mehta
1962-64 Shri Shantilal M. Mehta 1960-62 Shri Jayantilal P. Vora
1964-65 Shri Fulchand M. Patwa 1962-64 Shri Shivprasad K. Gadhvi
1965-66 Shri Girishchandra S. Desai 1964-65 Shri R. C. Sonpal
1966-68 Shri Jayantibhai P. Vora 1965-66 Shri Pramodrai A. Rawal
1968-69 Shri Shivprasad K. Gadhvi 1966-68 Shri Shantilal C. Rangwala
1969-70 Shri R. C. Sonpal 1968-69 Shri Jayendra M. Patel
1970-71 Shri Jayendra M. Patel 1969-71 Shri Kishor K. Sanghvi
1971-72 Shri Shantilal C. Rangwala 1971-73 Shri Bharatbhai L. Panchal
1972-73 Shri Pramodrai A. Rawal 1973-75 Shri D. S. Gandhi
1973-75 Shri Chunibhai C. Patel 1975-79 Shri Hasmukh C. Patel
1975-76 Shri Laxmichand D. Asarpota 1979-80 Shri Jitendra I. Shah
1976-78 Shri Kishor K. Sanghani 1980-84 Shri Nandkishor B. Parikh
1978-79 Shri Bharatbhai L. Panchal 1984-86 Shri Mahendra S. Thakkar
1979-83 Shri Navnitbhai C. Patel 1986-87 Shri Balmukund C. Doshi
1983-84 Shri Premshanker P. Pandya 1987-88 Shri Harkant G. Vachharajani
1984-85 Shri Nalinkant M. Oza 1988-89 Shri Shashikant A. Shah
1985-86 Shri Nandkishor B. Parikh 1989-90 Shri Bhagwandas K. Desai
1986-87 Shri Hasmukh C. Patel 1990-91 Shri Sudhir C. Broker
1987-88 Shri Arvind P. Shah 1991-92 Shri Navnit Thakershy
1988-89 Shri Balmukund C. Doshi 1992-93 Shri Vijay N. Shah
1989-90 Shri Ramesh M. Shah 1993-94 Shri Ajay S. Shah
1990-91 Shri Shashikant A. Shah 1994-95 Shri Kantilal N. Tailor
1991-92 Shri Pravinchandra S. Shah 1995-97 Shri Chaitanya M. Rawal
1992-93 Shri Bhagvandas K. Desai 1997-98 Shri Bharat R. Modi
1993-94 Shri Rajendra R. Shah 1998-00 Shri Anand Tatu
1994-95 Shri Arvind P. Shah 2000-01 Shri G.I. Patel
1995-97 Shri Vijay N. Shah 2001-01 Shri Paras Rangwala
1997-98 Shri Ajay S. Shah 2001-02 Shri Bharat K. Patel
1998-99 Shri Navnit Thakershy 2002-04 Shri Chirag M. Patel
1999-01 Shri J. P. Desai 2004-06 Shri Prashant J. Shah
2001-01 Shri Anand Tatu 2006-07 Shri Nitesh J. Shah
2001-02 Shri N. K. Patel 2007-08 Shri Vatsal S. Patel
2002-04 Shri Navnit Thakershy 2008-09 Shri Mukesh N. Majeethia
2004-06 Shri N. K. Patel 2009-10 Shri Mukesh N. Majeethia
2006-07 Shri Chirag M. Patel 2010-11 Shri Bakul N. Desai
2007-08 Shri Bharat K. Patel 2012-13 Shri Dilip S. Patel
2008-09 Shri Bharat R. Modi 2013-14 Shri Dilip S. Patel
2009-11 Shri Prashant Shah 2014-15 Shri K. C. Patel
2011-12 Shri Bharat R. Modi 2015-16 Shri K.C.Patel
2012-13 Shri Bharat R. Modi 2016-17 Shri Haresh Parikh
2013-14 Shri Anand J. Tatu 2017-18 Shri Haresh Parikh
2014-15 Shri Anand J. Tatu
2015-16 Shri Nitesh J. Shah
2016-17 Shri Nitesh J. Shah
2017-18 Shri Bhargav H. Desai/td>

The Gujarat Institute of Civil Engineers and Architects : ESTD. 1947